Lingua castelá

Tendo como obxectivo último o uso persoal, autónomo e creativo da lingua, así como o enriquecemento da propia personalidade, centrámonos no dominio da comprensión, expresión oral, escrita e a introducción á reflexión sobre a Lingua e Literatura.

Considerando que para conseguir as catro destrezas, formar o estilo, fomentar a creatividade, ampliar coñecementos, corrixir a ortografía, enriquecer o léxico, etc é imprescindible a lectura, outro obxectivo fundamental é espertar ou incrementar, segundo o alumno, o gusto pola lectura. Que vexan nela unha actividade agradable e enriquecedora, que dediquen voluntariamente parte do seu tempo libre á lectura, que adquiran o hábito lector.

A navalla suíza

Utilizamos cookies para mellorar os nosos servizos. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.